Krasnobród dla turysty

Krasnobród noclegi – miasto w województwie lubelskim, położona nad rzeką Wieprz. Liczy około 3100 mieszkańców. Krasnobród to idealne miejsce wypoczynkowe jak i uzdrowiskowe. Latem najpopularniejszą forma wypoczynku jest plażowanie i kąpiel w zalewie. Zimą główna atrakcją jest stok narciarski liczący 500 metrów długości. Istniej również możliwość zwiedzania muzeum sztuki sakralnej, muzeum wieńców dożynkowych, kaplice na wodzie, pałac leszczyński. noclegi Krasnobród

Historia miasta zaczyna się już w czasie średniowiecza.

Średniowieczna wioska Krasnobród pokoje gościnne, położona przy starym trakcie z Krakowa do Kijowa, była lokalnym ośrodkiem rolniczym i handlowo-rzemieślniczym działającym na potrzeby rozległych włości. Staraniem Andrzeja Firleja, ówczesnego szefa dóbr, w 1576 r. lub – jak podają inne źródła – w 1572 r., Krasnobród pensjonaty dostał od króla Zygmunta III Wazy prawa miejskie magdeburskie. Miasteczko dostało wtedy przywilej 6 jarmarków rocznie i cotygodniowych targów we wtorki. Najprawdopodobniej już w 2 poł. XVI wieku obok mieszkającej tu mieszkańców polskiej zajmującej się rolnictwem oraz rzemiosłem, osiedlali się Żydzi, czerpiący zarobki z handlu. Od 1578 do 1631 r. miasto było w posiadaniu rodu Leszczyńskich, a potem Lipskich i Zamoyskich. Zamoyscy dostarczyli do miasta dominikanów, którzy prowadzili młyn, browar i karczmę. Od 1585 r. istniał w Krasnobród domki zbór kalwiński, założony najprawdopodobniej przez Andrzeja Leszczyńskiego. Zaczynawszy od 2 połowy XVI wieku aż do l połowy lat 70-tych XVII w. Krasnobród był silnym miejscem protestantyzmu, a miasto przeżywało swój okres świetności. W latach: 1595, 1638, 1642 i 1647 pokazywane były tu synody kalwińskie, działały także znane i cenione szkoły kalwińskie. Od 1671 r. Krasnobród stał się własnością Tarnowskich, którzy w miejscu dawnego dworu Firlejów zbudowali okazały zespół dworski z folwarkiem i rozległym parkiem. Tarnowscy w 1673 r. znieśli w mieście kalwinizm, zaś zrujnowany na skutek najazdu Tatarów drewniany budynek zboru przekazali dominikanom. W latach 1690–1699, w miejsce zniszczonego kościoła, wzniesiono nową, murowaną świątynię ufundowaną przez Marię Zamoyską późniejszą Marysieńkę Sobieską. Dzięki wspaniałemu obrazowi Matki Boskiej, jaki znajdował się w kościele dominikanów, a także na skutek cudownych objawień Matki Boskiej 5 VIII 1640 r., Krasnobród dostał status ośrodka pielgrzymkowego, by w XIX wieku stać się centrum kultu maryjnego, zwanego niekiedy Małą Częstochową.