Ponidzie

Ponidzie jest mało znanym regionem położonym na terenie województwa świętokrzyskiego, rozciągając się od Chęcin po Nowy Korczyn, obejmując Pińczów, Jędrzejów i Busko-Zdrój. Ponidzie posiada fantastyczne walory krajobrazowe i przyrodnicze, które były powodem utworzenia trzech parków krajobrazowych – Nadnidziańskiego, Szanieckiego i Kozubowskiego oraz wielu rezerwatów chroniących na przykład relikty roślinności stepowej, torfowiska, słonorośla. Ponidzie ma bogatą… Czytaj dalej Ponidzie