Ekologiczne inwestycje w Solinie

Jak informuje wójt gminy Solina noclegi, została zakończona budowa sieci wodociągowej i stacji uzdatniania w ostatnich dwóch sołectwach, czyli w Werlasie i Woli Matysowej.

Na te dwie inwestycje gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1 miliona złotych. Obecnie już 98 procent gospodarstw  ma wodę w kranie z gminnej sieci.
Ku końcowi zbliża się budowa sieci kanalizacyjnej w Wołkowyi, Grzance i Woli Górzańskiej.
Ta kosztowna inwestycja zbliża się do szczęśliwego finału. Sawiński zaznacza, że  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  gmina pozyskała 4 mln zł. Cała inwestycja kosztowała  9,1 mln zł. Trwa przyłączanie gospodarstw do sieci.
Ponadto, samorząd gminy ma ambitny plan otoczenia sztucznego jeziora wianuszkiem oczyszczalni. Jego realizacja znajduje się w stadium bardzo zaawansowanym. Ostatnio zbudowano sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię w miejscowości Bóbrka, rozbudowano oczyszczalnię w Solinie.

 Wszystkie te zadania inwestycyjne są zgodne z krajowym programem ochrony wód
Wcześniej wybudowano oczyszczalnie w Myczkowcach, Polańczyku oraz Wołkowyji
Co jeszcze zostało do zrobienia w ramach ekologicznego programu ochrony wód jeziora solińskiego? Jak zapewnia wójt Skawiński, na końcowym etapie znajduje się opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji i oczyszczalni w   Berezce, Zawozie i Bukowcu. Pozostałe miejscowości, czyli Werlas, Rajskie i Terka będą korzystać z przydomowych oczyszczalni.
Dotąd realizacja tego ambitnego programu ekologicznego wokół jeziora pochłonęła 38 milionów złotych. Ale taką samą kwotę należałoby przeznaczyć na kolejne inwestycje, aby ambitny program ekologiczny związany z ochrona czystości wód jeziora solińskiego można było uznać za zakończony.

200 milionów dla 5 bieszczadzkich gmin
Wójt Sawiński podkreśla, że nie chodzi wyłącznie o gminę noclegi Solina, ale również o sąsiednie  gminy, czyli Czarną, Cisnę, Ustrzyki Dolne,  które graniczą z jeziorem oraz Lutowiska stanowiące zlewnię Sanu. Wójt wylicza, że w ramach tych 5 gmin należy przeznaczyć 200 milionów złotych, jeśli chcemy dla przyszłych pokoleń zachować pierwsza klasę czystości wód jeziora solińskiego i myczkowieckiego, jako zbiorników wody pitnej.