Wypoczynek w mieście idealnym

Zamojszczyzna to region atrakcyjny dla turystów. Doliny Bugu, malownicze Działy Grabowieckie i przede wszystkim Roztocze z parkiem narodowym czekają na przybyszów spragnionych ciszy, czystego, nieskażonego powietrza i dziewiczej przyrody. Szczególną rolę na turystycznej mapie regionu odgrywa Zamość, ze swą renesansową starówką, dziełem włoskiego architekta Bernardo Morando, jest jednym z trzech miast polskich wpisanych przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kultury.

Zamość kwatery został założony przez Jana Zamoyskiego w 1580 roku. To miasto miało program wielofunkcyjny: mieściło rezydencję ordynata, było nowoczesną twierdzą, ośrodkiem oświaty i nauki, życia religijnego, sądownictwa, rzemiosła i handlu. Największy rozwój miasta przypadł na okres od końca XVI do połowy XVII. Zbudowano wówczas ratusz, podcieniowe kamienice oraz świątynie różnych wyznań. Po krótkim okresie świetności Akademii Zamojskiej już w II ćw. XVII Zamość przestał liczyć się jako ośrodek naukowo-akademicki.

Miasto zostało w 1821 r. sprzedane przez Zamoyskich rządowi i zamienione na silną twierdzę i centralne więzienie wojskowe. W czasie powstania listopadowego była siedzibą władz administracyjnych województwa lubelskiego; dowodzona przez płk. J. Krysińskiego, skapitulowała 21.11.1831 jako ostatni punkt oporu w kraju. W 1866 r. Rosjanie postanowili zlikwidować twierdzę (była przestarzała i koszty utrzymania były bardzo wysokie) jednak zachowały się do dzisiaj niektóre elementy murów. Śródmieściu przywrócono pierwotną funkcję administracyjo-handlową. Pod wpływem Rewolucji Październikowej w Zamościu wybuchło powstanie zbrojne (28-30.12.1918). W latach międzywojennych Zamość był regionalnym osrodkiem o ciekawych inicjatywach kulturalnych. Prace konserwatorskie w latach 1936-1939 przywróciły częściowo pierwotna formę wielu zabytkom (ratusz, kamienice na Rynku Wielkim, Brama Lwowska). W czasie okupacji hitlerowskiej Zamość był miejscem nadzwyczaj okrutnej eksterminacji ludności polskiej, jeńców radzieckich oraz Żydów. Dziś Zamość to prawie 70-tys powiatowe miasto.