W Beskidach…

Beskidy kwatery są najmłodszymi górami w Polsce, sfałdowanymi w orogenezie alpejskiej. Zbudowane są z naprzemianlegle ułożonych warstw skał osadowych, składających się ze  zlepieńców, piaskowców, mułowców i iłowców, rzadziej rogowców i margli, tworzących tzw. flisz karpacki. W okresie plejstocenu góry te podlegały procesom peryglacjalnym. Mała odporność skał fliszowych na intensywne  procesy  peryglacjalne spowodowała, że grzbiety Beskidów są zaokrąglone, często spłaszczone, a stoki  przeważnie łagodne. Beskidy mają charakter gór średnich.

Rejon ten charakteryzuje się dużą zmiennością pogody. Jesienią i wiosną częstym zjawiskiem są wiatry halne. Śnieg pojawia się w górach już końcem października, a najobfitsze opady są na przełomie lutego i marca. Pokrywa śnieżna utrzymuje się do kwietnia, a w najwyższych partiach gór  do połowy maja.