Przyroda Mikołajek

Uważny obserwator przyrody wypatrzy rzadkie, interesujące gatunki roślin, pochodzące często z różnych obszarów klimatycznych. Do najciekawszych należą: gatunki arktyczne: jałowiec halny i turzyca patagońska; gatunki północne: pochodzących z tajgi syberyjskiej i północnej Skandynawii: wierzba lapońska i borówkolistna, brzoza niska, bagno zwyczajne, turzyca kulista i życicowa oraz grzybień północny; gatunki środkowoeuropejskie: grab zwyczajny, dąb, wiąz górski,… Czytaj dalej Przyroda Mikołajek