Ponidzie

Ponidzie jest mało znanym regionem położonym na terenie województwa świętokrzyskiego, rozciągając się od Chęcin po Nowy Korczyn, obejmując Pińczów, Jędrzejów i Busko-Zdrój. Ponidzie posiada fantastyczne walory krajobrazowe i przyrodnicze, które były powodem utworzenia trzech parków krajobrazowych – Nadnidziańskiego, Szanieckiego i Kozubowskiego oraz wielu rezerwatów chroniących na przykład relikty roślinności stepowej, torfowiska, słonorośla. Ponidzie ma bogatą historię sięgającą XII wieku, ponadto region od XVI wieku posiadał wiele szkół, zbiorów i bibliotek, w których działali Bracia polscy. Zostało po nich kilka obiektów i są to zabytkowe zbiory ariańskie w Kolosach i Pęczelicach oraz zabytkowy dwór w Szańcu służący przez pewien czas jako kościół ariański. Jednym z najbardziej znanych Ponidzian był Hugo Kołłątaj.