Park Krajobrazowy Doliny Sanu

Park Krajobrazowy Doliny Sanu obejmuje obszar o powierzchni ponad 28 hektarów na terenie trzech gmin: Lutowiska, Czarna i Solina. Rozciąga się wzdłuż biegu górnego Sanu przy granicy z Ukrainą, aż po Jezioro Solińskie.

80% powierzchni parku pokrywają lasy, prawie połowę stanowią ponad 100-letnie drzewa. Przeważają lasy bukowe z domieszką jodły, a także świerka i jawora. W dolinach rzecznych spotkamy także olszynę górską oraz rzadszą bagienną olszynę górską.

W Dolinie Sanu żyją m.in.: niedźwiedzie brunatne, wilki, rysie, żubry i jelenie. Swoje gniazda zakładają m.in.: orzeł przedni, orlik krzykliwy, puchacz, puszczyk uralski i bocian czarny.

Na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu utworzono kilka rezerwatów przyrody: „Krywe” chroni przełomowy fragmentu doliny Sanu pod pasmem Otrytu z rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt, „Hulskie im. Stefana Myczkowskiego” to fragment starej puszczy karpackiej, w której żyje wiele gatunków dzikich zwierząt, „Zakole” chroni torfowisko wysokie, a „Śnieżyca Wiosenna w Dwerniczku” – stanowisko rośliny będącej symbolem bieszczadzkiej wiosny.

Bieszczady kwatery zapraszają!