FESTIWAL PAPIESKI

Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu wraz z Urzędem Gminy Biały Dunajec noclegi oraz Związkiem Podhalan O/Biały Dunajec zapraszają do wzięcia udziału w Jubileuszowym XX Festiwalu Papieskim, który odbędzie się w dniu 22 października 2013 roku (wtorek) w Auli Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Białym Dunajcu, przy ul. Jana Pawła II 184 A.
Tegoroczny Festiwal będzie się odbywał pod hasłem: „Jan Paweł II – Papież Dialogu”.

 

REGULAMIN Festiwalu Papieskiego

– przesłuchania konkursowe

organizowanego z inicjatywy Teatru Regionalnego w Krakowie przez Urząd Gminy Biały Dunajec, Gminną Bibliotekę Publiczną w Białym Dunajcu oraz Związek Podhalan O/Biały Dunajec.

1.

Celem Festiwalu jest popularyzacja utworów literackich, teatralnych, muzycznych poświęconych Papieżowi – Polakowi i Jego dziejowemu posłannictwu, oraz obecnemu Papieżowi, zebranie dzieł piśmienniczych o tej tematyce dotąd nie publikowanych a także szersze upowszechnianie twórczości artystycznej ks. Karola Wojtyły.

2.

Uczestnikami Festiwalu są: chóry, grupy śpiewacze i obrzędowe, szkoły, zespoły muzyczne i teatralne oraz soliści: recytatorzy, gawędziarze i śpiewacy, poeci oraz autorzy prac plastycznych.

3.

Uczestnicy oceniani są w czterech grupach wiekowych:

a) dzieci z klas 0-3 szkoły podstawowej

b) dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej

c) młodzież z gimnazjum

d) dorośli od 17 lat

 

w kategoriach:

1) recytatorów i gawędziarzy

2) grup teatralnych,

3) śpiewu solowego,

4) chórów, grup śpiewaczych i zespołów instrumentalno- wokalnych,

5) poetów wykonujących utwory własne,

6) autorów prac plastycznych.

4.

Festiwal ma charakter konkursu.

5.

Programy uczestników:

1) recytatorzy i gawędziarze wykonują po jednym utworze. Czas prezentacji do5 minut.

2) grupy teatralne przedstawiają utwory sceniczne własne lub innych autorów. Czas trwania do 15 minut.

3) śpiewacy soliści wykonują jeden utwór wokalny własny lub innego autora a capella lub do akompaniamentu dowolnego. Czas trwania do 5 minut.

4) Chóry, grupy śpiewacze, zespoły muzyczne prezentują jeden utwór. Czas trwania do 5 minut.

5) Poeci recytują (niekoniecznie z pamięci) po jednym utworze własnym.

6) Prace plastyczne przesłane do dnia 2 października 2013 roku na nasz adres,  będą brały udział w konkursie plastycznym (dowolna ilość).